Zonder vrijwilligers geen Kindervakantiewerk

KVW Walsberg is afhankelijk van vrijwilligers.

Helaas constateerden we de afgelopen jaren dat de vrijblijvende manier van aanmelden voor de vrijwillgerstaken rondom de KVW-dagen steeds minder reacties opleverde. Hierdoor werd het voor de KVW-organisatie lastiger om een aantrekkelijk programma rond te krijgen.

Om te voorkomen dat we deelname van kinderen direct afhankelijk maken van de aanmelding van een van de ouders, hebben we per editie 2022 besloten om te werken met een reservelijst.

Deelnemende kinderen waarvan (één van) de ouders:

  • zich aanmelden voor tenminste één dagdeel zijn zeker van deelname.
  • zicht niet aanmelden voor tenminste één dagdeel zijn niet zeker van deelname, zij zullen op de reservelijst worden gezet.

De consequenties hiervan zijn, dat:

  • wanneer zich er in totaal niet genoeg vrijwilligers hebben opgegeven zal het programma moeten worden ingedikt en zullen de kinderen op de reservelijst niet kunnen meedoen met de KVW-dagen.
  • indien er zich wel voldoende vrijwilligers hebben aangemeld om een vol programma te draaien, zullen de kinderen op de reservelijst wel kunnen meedoen.
  • wanneer méér dan het minimaal aantal benodigde vrijwilligers zich hebben aangemeld, maar niet voldoende om een volledig programma te draaien, wordt door middel van loting bepaald welke kinderen van de reservelijst mogen deelnemen.

Wat kan ik verwachten als vrijwilliger?

Als je je opgeeft als vrijwilliger probeert de KVW-organisatie je altijd in te delen bij programma-onderdelen waar (een van) uw kind(eren) aan meedoet.

Om een idee te geven wat vrijwilligerswerk rondom de KVW-dagen inhoudt, zijn hieronder enkele voorbeelden genoemd. Voor sommige vrijwilligers-rollen kun je je expliciet opgeven op het deelname formulier.

Groepsleiding

Elk groepje (indeling is per leerjaar, dus een groepje bestaat alleen uit klas-/leeftijdsgenootjes) moet worden begeleid door 2 volwassenen. Deze leiding zorgt ervoor dat de groep bij elkaar blijft en dat er op tijd bij elk programma onderdeel wordt meegedaan.

Timmerhulp

Een belangrijk onderdeel van KVW is het bouwen van hutten in het thema van dat jaar. De hutten worden gebouwd van pallets, houten palen, karton, stof en nog meer. Vooral bij de lagere groepen is hulp bij de constructie hiervan essentieel. Je hoeft niet per sé een Bob de Bouwer te zijn, maar een beetje gevoel voor stevigheid is wel handig. Vaak is het thema van de hut bepaald door de organisatie. Binnen dit thema kun je (samen met de groep) je volledige creativiteit inzetten. Idealiter stellen we per groepje minstens 2 personen timmerhulp (m/v) op.

Opbouwen/opruimen

Vóórdat de kinderen kunnen beginnen op maandag, zal er het een en ander moeten worden voorbereid en klaargezet op het terrein. Te denken valt dan aan het klaarleggen van de materialen (pallets) voor elk groepje, het opbouwen en inrichten van de grote tent en nog vele andere zaken. Dit gebeurt op de zaterdag voor de KVW.

Wanneer de KVW afgelopen is, moet het veld natuurlijk weer netjes worden achtergelaten. De hutten moeten worden afgebroken, en alle andere spullen moeten weer opgeruimd, ingepakt en opgeslagen worden voor volgend jaar. Dit gebeurt altijd op de donderdagochtend na de KVW.

... en verder

Als je je niet expliciet hebt opgegeven voor één van de bovengenoemde taken, maar wél als vrijwilliger wil meehelpen, dan zal de organisatie je indelen bij een van de programma-onderdelen. Hierbij kun je denken aan:

  • begeleiden van spelletjes
  • bereiden/klaarzetten van de versnaperingen
  • uitdelen van de bouw-materialen (voor de hutten)
  • ...