Wat is KVW Walsberg

Wij zijn kindervakantiewerk Walsberg. Sinds 1981 verzorgen we voor alle basisschool leerlingen die een link hebben met de Deurnese wijk Walsberg een 3-daags evenement in de laatste week van de schoolvakantie.

Voor wie?

KVW Walsberg is er voor alle kinderen die (het voorafgaande schooljaar) op de Gerardusschool zitten/zaten en ook voor alle kinderen die op een andere basisschool zitten/zaten maar wel woonachtig zijn in de Walsberg. De kinderen worden tijdens de KVW-dagen ingedeeld in groepjes, waarbij elk groepje bestaat uit klasgenootjes (van de Gerardusschhol) aangevuld met leeftijdsgenootjes die op andere basisscholen zitten. Je zit dus altijd bij kindjes die je (goed) kent, of in ieder geval even oud zijn!

Wanneer?

Kindervakantiewerk Walsberg vindt traditie getrouw plaats op de maandag, dinsdag en woensdag van de laatste week van de basisschoolvakantie.

Waarom?

Het belangrijkste uitgangspunt van deze dagen is het samenbrengen van alle jonge Walsbergse kinderen, waarbij gezelligheid, sport en plezier centraal staan. Met beperkte middelen en dito budget wordt er elke keer weer geprobeerd het maximale eruit te halen.

Hoe?

Het programma van elke editie wordt enthousiast voorbereid door de KVW werkgroep. Wij zijn een klein jaar bezig met de voorbereidingen. Dit begint natuurlijk met het kiezen van een thema, waarna er allerlei spelletjes en andere activiteiten, met een link naar het thema, worden bedacht en uitgewerkt.

Het programma

Elke editie worden er hutten van pallets gebouwd die aansluiten bij het thema van dat jaar. Deze bouwmaterialen worden elke keer weer volledig vrijwillig ter beschikking gesteld door allerlei bedrijven in de Walsbergse omgeving en andere gulle donateurs. Hiermee worden in een paar uurtjes tijd de mooiste creaties uit de grond gestampt door alle kinderen. De oudere jeugd bouwt soms wel tot 3 verdiepingen hoog, terwijl de jongste groepen het vooral laag houden.

De op de eerste dag gebouwde hutten dienen de overige dagen als thuis-honk, waar 's ochtends wordt verzameld, waar de lunch wordt genuttigd en van waaruit naar de spelletjes wordt gegaan. Deze spellen worden (veelal) uitgezet op hetzelfde terrein als waar de hutten staan. Vooral de kinderen uit de onderbouw hoeven daardoor (in principe) het terrein niet te verlaten. De spellen voor de bovenbouw hoeven niet altijd op het terrein zelf plaats te hebben, deze kunnen ook in de dorpskern van Deurne plaatshebben, maar ook vaak in het park bij de Kasteelruïne.

De woensdag behelst een halve dag, waarbij de jongste kinderen vaak een speeltuin in de buurt bezoeken en de bovenbouw een ander actief programma draait. Traditie-getrouw wordt KVW woensdagavond afgesloten met de bonte-mert, waarbij alle ouders worden uitgenodigd om naar de hutten van hun kids te komen kijken en onder het genot van een hapje en een drankje alvast kunnen vooruitkijken naar het komende schooljaar.